ADHOC

Analiza discursului periculos, discursului instigator la ură și discursului ofensator în România și Ungaria în contexte Facebook publice utilizând tehnici de sociologie computațională

ADHOC este finanțat de UEFISCDI prin programul PN III P1-1.1-TE
Cod proiect: 2016-0892 | Număr contract: 35/2018

Project Description

Proiectul ADHOC propune utilizarea metodologiilor digitale de cercetare socială pentru a crea o imagine de ansamblu a problemei discursului instigator la ură în contexte publice pe Facebook printr-o analiză comparativă a paginilor de Facebook publice din România și Ungaria și a comentariilor aferente. Propunerea e ancorată în metodologia sociologiei computaționale pentru a oferi o analiză largă bazată pe date a contextelor, emițătorilor, conținuturilor și țintelor discursului periculos, discursului instigator la ură și discursului ofensator în social media, cu rezultate generalizabile care pot determina politicile stabilite în domeniu. Eșantioanele de analiză includ pagini ale unor instituții jurnalistice, partide politice, instituții guvernamentale sau ONG-uri, grupuri de activism, pagini de satiră și divertisment. Colectarea setului de date estimat la 15-20 de milioane de comentarii va fi automatizată interogând Facebook Open Graph API. Cercetarea va combina tehnici de analiză cantitativă a discursului și analiza de co-ocurențe cu abordări calitative pentru obține o mai bună înțelegere a conținutului multimodal, tonului și contextului actelor proeminente de discurs instigator la ură.

Obiective

Proiectul de cercetare ADHOC vizează utilizarea metodologiei cercetării sociale digitale pentru a realiza o prezentare generală a chestiunii discursului instigator la ură în contexte publice pe Facebook printr-o analiză comparativă a paginilor din România și Ungaria. Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Identificarea contextului

Identificarea celor mai populare sau relevante pagini publice de Facebook din contextul lingvistic românesc și maghiar și din diferite categorii - divertisment, media de informare, politică (guvernamental, non-guvernamental, activism), branduri, comunități sau sport.

Analiza contextului

Analiza postărilor fiecărei pagini de Facebook selectate în ceea ce privește tipul, timpul, subiectul și rata de angajare a interesului audienței prin comentarii, reacții și distribuiri.

Clasificarea termenilor

Identificarea și clasificarea termenilor și sintagmelor în limbile română și maghiară care se configurează ca discurs antagonic în discurs periculos, discurs instigator la ură și discurs ofensator.

Clasificarea țintelor

Identificarea și clasificarea referințelor la grupuri care sunt adesea ținte ale discursului periculos, instigator la ură sau ofensator în mesaje și comentarii.

Analiza co-ocurențelor

Analiza co-ocurențelor referințelor la gurpurile țintă identificate cu diferite tipuri de discurs antagonic în comentarii, vizând identificarea emițătorilor, țintelor, conținutului și contextelor (inclusiv temporale).

Analiza comparativă

Compararea rezultatelor pentru contextele lingvistice române și maghiare și punerea acestora în perspectivă prin raportarea la rezultate anterioare din România, Ungaria și din regiune.

Rezultate

Cadrul conceptual

Concepte normative
Concepte teoretice
Concepte metodologice

Literatura de specialitate

Bazele de date

Rapoarte de cercetare

Workshop-uri și conferințe

Publicații

Echipa proiectului

Director de grant
Conferențiar universitar

Radu Meza

meza@fspac.ro

Cercetător experimentat
Conferențiar universitar

Andreea Mogoș

mogos@fspac.ro

Cercetător experimentat
Conferențiar universitar

Hanna Orsolya Vincze

vincze.orsolya@fspac.ro

Timeline

Mai 2018

Debutul proiectului

Iunie 2018

Conferința CEECOM

Septembrie 2018

Eșantionare

Contact

Departamentul de Jurnalism și Media digitală
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Str. Traian Moșoiu, nr 71, cod poștal: 400132

Director de grant:
Associate Professor Radu Meza, Ph.D.
meza@fspac.ro